REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Revistă editată sub egida Cătretine și a Institutului SPER                                              

 

ArtTE - Revista de terapii creativ-expresive și dezvoltare personală unificatoare valorifică şi lansează studii calitative, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul terapiilor creativ-expresive, dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (T.U.).

Revista susține și încurajează expresivitatea, creativitatea și originalitatea tinerilor psihologi, consilieri, psihoterapeuți, și promovează totodată activitatea specialiștilor și formatorilor din acest domeniu dar și a specialiștilor din domeniile conexe (medici, artiști plastici, arhitecți etc.).

ArtTe se adresează specialiştilor din domeniile de orientare umanistă (psihologie, psihoterapie, consiliere, medicină, asistenţă socială, sociologie, psihopedagogie specială), precum şi tuturor celor interesaţi de dinamicile dezvoltării, educaţiei experienţiale şi transformării umane.

Comitetul ştiinţific include cadre didactice universitare prestigioase, experţi și practicieni, fiind deschisă spre publicare specialiştilor din întreaga lume.

 

Revista are o apariție semestrială.

 

ISSN 2393 – 3305

ISSN-L 2392 – 9286

e ISSN 2392 – 9286  

 

 

Revistă editată sub egida

Cătretine - Centrul de psihoterapii corporale și creativ-expresive

și a Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER)

Numarul 10

Coperta 1 artte 10 final

 
 

CNCSIS